Autor Partnerstvo MP-ČH

Pomôžte nám zlepšiť európsky vidiek

Pomôžte nám zlepšiť európsky vidiek

Pomôžte nám zlepšiť politiku regionálneho rozvoja doma i v celej Únii Národná sieť  MAS SR spolu s európskou sieťou REDR/ELARD pripravili dotazník, ktorého cieľom je získať prehľad o vašom pohľade na budúcnosť európskych vidieckych oblastí. Dotazník je v slovenčine a...
Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Už od roku 2004 Baumit spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. sa zamýšľajú, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 založili Nadačný fond Baumit, v rámci ktorého naďalej podporujú aktivity zamerané na všeobecne...
Stretnutie k výzve IROP 5.1.1

Stretnutie k výzve IROP 5.1.1

Nové termíny informačného stretnutie k výzve IROP 5.1.1!!!   Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
Čertovou dolinou bezpečnejšie

Čertovou dolinou bezpečnejšie

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Gemer, pripravilo projekt na rekonštrukciu Náučného chodníka Jakuba Surovca, ktorý vedie priamo tiesňavou potoka Furmanec, k.ú.Tisovec. V súčasnosti je...
Výzva na zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na zmiernenie dopadov koronakrízy

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol zrušiť „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja,...
ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

ŽIHADIELKO PRE TISOVEC

Mesto Tisovec, ako člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a Združenia obcí Mikroregiónu Muránska planina sa obracia na Vás, obyvateľov a členov územia, s prosbou o spoluprácu pri hlasovaní v súťaži o detské ihrisko Žihadielko. Ako hlasovať a podporiť mesto...
Detské ihrisko Žihadielko, Tisovec

Detské ihrisko Žihadielko, Tisovec

Chceš vyhrať mobilný telefón, tablet alebo Fit náramok? Mestský úrad Tisovec vyhlasuje v rámci projektu LIDL – Ihrisko Žihadielko, súťaž o hodnotné ceny, ktorá bude vyhodnotená po ukončení hlasovania. Stačí každý deň zahlasovať a zahrať si hru Bublinková párty, čím...
Tlačová správa – Konferencia VIP BB

Tlačová správa – Konferencia VIP BB

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény...
Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Dňa 28.10.2019, T4 – občianske združenie Tisovec vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit realizovalo projekt “Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice”. Cieľom projektu bolo vysadiť alej listnatých stromov a prispieť k revitalizácii tohto verejného...
Program obnovy dediny 2020

Program obnovy dediny 2020

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...
Výtvarná súťaž pre deti

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.   Pravidlá a podmienky...
Výzva na predkladanie ŽoNFP z IROP pre opatrenie 5.1.2

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP. Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...