Our Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna sit voluptatem aliqua.

Aktualizácia výziev PRV

Aktualizácia výziev PRV

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron oznamuje, že došlo k Aktualizácii č.1 pre výzvy z Programu rozvoja vidieka:Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z...

Remeselníci a trhovníci v Tisovci

Remeselníci a trhovníci v Tisovci

Dnes už mnohé zvyky a tradície nepatria do bežného života ľudí. Napríklad ľudové kroje sa bežne nenosia, viac sa rozpráva spisovnou slovenčinou než nárečím, zanikli mnohé tradičné remeslá. No a aby sa nezabudlo na krásu ľudových zvykov a tradícií, usporadúvajú sa...

Aktualizácia výziev PRV

Výzvy z PRV pre podnikateľov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvy č. MAS_021/4.1/1, MAS_021/6.4/3, MAS_021/8.5/1, na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD...

Aktualizácia výziev PRV

Výzva pre mladých poľnohospodárov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MAS_021/6.1/1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu...

15. ročník grantovej výzvy spustený

15. ročník grantovej výzvy spustený

Od roku 2009 prostredníctvom tohto programu podporujeme drobné aktivity v území, ktoré napomáhajú rozvoju našich členov a prispievajú k zviditeľňovaniu územia. Po úspešnom zrealizovaní predchádzajúceho ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska...

MASka v objektíve 2022 – súťaž predĺžená

MASka v objektíve 2022 – súťaž predĺžená

PREDLŽUJEME SÚŤAŽ DO 31.MÁJA 2023 V poradí už 5. ročník fotografickej súťaže „MASka v objektíve“ tento rok vyhlasuje Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron. Súťaž je určená pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov. Využite príležitosť prezentovať...

Valné zhromaždenie členov Partnerstva MP-ČH

Valné zhromaždenie členov Partnerstva MP-ČH

Posledný aprílový pondelok sa členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zúčastnili Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v Reštaurácii Centrál v Tisovci. Vypočuli si zhodnotenie uplynulého roka vo Výročnej a Revíznej správe za rok 2022, následne schválili...

Reach Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem.

13005 Greenville Avenue,
California, TX 70240

+22 140 006 754

info@candythemes.com

Leave A Message