Výzvy IROP

 

 

Aktuálne vyhlásené výzvy

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity: 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

C1 Komunitné sociálne služby
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

E1 Trhové priestory
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu