Výzvy IROP

 

 

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY

  • vyhlásená: 17.07.2019
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu