Vyhlásené výzvy

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2024/16/1

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.04.2024

Aktuálne disponibilná alokácia: 8 000€

Dátum uzatvorenia výzvy: 15.05.2024