Vyhlásené výzvy

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2023/15/1

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.05.2023

Aktuálne disponibilná alokácia: 8 000€

Dátum uzatvorenia výzvy: 31.05.2023