Projekty MAS

Chod MAS III

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190DVX5

Chod MAS II

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051AA10-511-51

Implementácia IROP

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q632-511/512-28

Animácie

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190N875

Chod MAS I

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N343-511-23

Prípravná podpora na program CLLD/Leader 2014-2020

Príprava územia Muránska planina – Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020

ISRÚ

Integrovaná stratégia rozvoja územia 2007-2014