Výzvy PRV

výzvy

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • vyhlásená: 31.07.2021
 • UZAVRETÁ: 30.09.2021

 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • vyhlásená: 31.07.2021
 • UZAVRETÁ: 30.09.2021
 • 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • vyhlásená: 31.07.2021
 • UZAVRETÁ: 30.09.2021

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • vyhlásená: 31.07.2021
 • UZAVRETÁ: 30.09.2021

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • vyhlásená: 31.07.2021
 • UZAVRETÁ: 30.09.2021