Projekty

Projekty MAS

Chod MAS II

Animacie

Implementacia IROP

Chod MAS I

Prípravná podpora

ISRÚ

Grantové projekty

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Projekty žiadateľov

Projekty podporené cez IROP a PRV