Novinky

Partnerstvo vyhlásilo II. kolo grantovej výzvy

Partnerstvo vyhlásilo II. kolo grantovej výzvy

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje k dnešnému dňu t.j. 5.6.2024 II. kolo  VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z GRANTOVÉHO PROGRAMU „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ , číslo výzvy: GP-P MPCH–2024/16/2. Výška...
Príjemné dopoludnie strávené s našim členom

Príjemné dopoludnie strávené s našim členom

Dňa 29.mája 2024 sme pokračovali v propagácii nášho územia a prijali pozvanie nášho člena –  Základná škola v Tisovci, kde sa ich celý týždeň niesol v duchu netradičnej školy. Streda bola venovaná workshopom rôzneho druhu. Vo vonkajších priestoroch školy mali až...
Putovanie tisovským chotárom a ocenenie výhercov súťaže „Krásy MAS očami detí“ pri príležitosti dňa detí

Putovanie tisovským chotárom a ocenenie výhercov súťaže „Krásy MAS očami detí“ pri príležitosti dňa detí

„Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže byť ani dospelým.“                                                                              (CHARLIE CHAPLIN) Kedy je Medzinárodný deň detí? Medzinárodný deň detí (MDD) sa v našich končinách oslavuje každoročne 1. júna. Dospelí v...
Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

Odborná prax vo Švajčiarsku – informácia

Občianske združenie Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici organizuje odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024 (bližšie info v priloženej prílohe TU). Partner vo Švajčiarsku: Swiss Hospitality Academy GmbH., Maienfeld.Dĺžka...
Mikulášska cukrová vata v Tisovci

Mikulášska cukrová vata v Tisovci

Pri príležitosti rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí v Tisovci dňa 6. decembra 2023, sme sa zúčastnili s prezentačným stánkom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Keďže v tento deň prišiel rozsvietiť stromček Mikuláš, tak i my sme sa zahrali na...
Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Miestnym akčným skupinám na Slovensku hrozí, že budú vracať financie Hlavným problémom, ktorý rezonoval na celoslovenskej konferencii venovanej podpore rozvoja vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS), je reálne riziko, že MAS budú vracať alikvotnú časť...
Regionálny produkt Gemer-Malohont – 8.VÝZVA

Regionálny produkt Gemer-Malohont – 8.VÝZVA

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti sa predkladajú v termíne od 28.08. do 29.09.2023 8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt...
Aktualizácia príloh 6B

Aktualizácia príloh 6B

Dávame do pozornosti informáciu, že dňa 2.8.2023 nastala aktualizácia príloh 6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované...
Aktualizácia príloh 6B

Aktualizácia výziev PRV

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že došlo k Aktualizácii č.1 pre výzvy z Programu rozvoja vidieka: Výzva MAS_021/4.1/1 Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o...
Remeselníci a trhovníci v Tisovci

Remeselníci a trhovníci v Tisovci

Dnes už mnohé zvyky a tradície nepatria do bežného života ľudí. Napríklad ľudové kroje sa bežne nenosia, viac sa rozpráva spisovnou slovenčinou než nárečím, zanikli mnohé tradičné remeslá. No a aby sa nezabudlo na krásu ľudových zvykov a tradícií, usporadúvajú sa...
Aktualizácia príloh 6B

Výzvy z PRV pre podnikateľov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvy č. MAS_021/4.1/1, MAS_021/6.4/3, MAS_021/8.5/1, na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD...
Aktualizácia príloh 6B

Výzva pre mladých poľnohospodárov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MAS_021/6.1/1 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu...