Jazdecký turizmus

v NP Muránska planina

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Ministerstva životného prostredia na podporu rozvojových projektov transformácie regiónov Národného parku Muránska Planina a Poloniny

(Mechanizmus plánu obnovy a odolnosti SR)

Cieľ projektu:

Rozvoj jazdeckej turistiky v území NP Muránska planina – uľahčenie prejazdnosti, zvýšenie bezpečnosti a orientácie turistov jazdiacich na koni Cieľom je vyznačenie jazdeckých trás a budovanie doplnkovej infraštruktúry v území NP Muránska planina

 

Aktivity projektu:

 1. Vyznačenie jazdeckých trás
 2. Doplnenie drobnej infraštruktúry
 3. Sprevádzkovanie jazdeckých trás
 4. Propagácia jazdeckej turistiky
 5. Manažment projektu a jeho výstupov

  Popis projektu:

  Projekt pokračuje v podpore rozvoja jazdeckej turistiky v NP Muránska planina a jeho okolí. Nadväzuje na aktivity projektov Huculskej magistrály a aktivít NP Muránska planina. Zámerom je zriadenie a sprevádzkovanie hlavných jazdeckých trás (trás Huculskej magistrály), tak aby spĺňali štandardy oficiálnych turistických trás a zvýšila sa bezpečnosť a komfort turistov na koňoch.

  Súčasťou projektu bude vytýčenie bezpečných trás, ich zameranie, mapovanie, spracovanie trasovej dokumentácie, vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, vyznačenie v súlade s normami, doplnenie vlastného značenia, doplnenie drobnej infraštruktúry pre jazdeckú turistiku, vyhotovenie navigačnej aplikácie a spracovanie a tlač mapy a sprievodcu.