Jazdecký turizmus

v NP Muránska planina

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Ministerstva životného prostredia na podporu rozvojových projektov transformácie regiónov Národného parku Muránska Planina a Poloniny

(Mechanizmus plánu obnovy a odolnosti SR)

Začiatok realizácie: 11.04.2023

Koniec realizácie: 03/2026

 

Cieľ projektu:

Rozvoj jazdeckej turistiky v území NP Muránska planina – uľahčenie prejazdnosti, zvýšenie bezpečnosti a orientácie turistov jazdiacich na koni Cieľom je vyznačenie jazdeckých trás a budovanie doplnkovej infraštruktúry v území NP Muránska planina

 

Aktivity projektu:

A.:Vyznačenie jazdeckých trás

B.: Doplnenie drobnej infraštruktúry

C.: Sprevádzkovanie jazdeckých trás

D.: Propagácia jazdeckej turistiky

E.: Manažment projektu a jeho výstupov

 

Výška NFP: 271 350,00 €

Spolufinancovanie: 0 €

Popis projektu:

  • Projektom pokračujeme v podpore rozvoja jazdeckej turistiky v NP Muránska planina a jeho okolí. Nadväzujeme na aktivity projektov Huculskej magistrály a aktivít NP Muránska planina. Zámerom je zriadenie a sprevádzkovanie hlavných jazdeckých trás (trás Huculskej magistrály), tak aby spĺňali štandardy oficiálnych turistických trás a zvýšila sa bezpečnosť a komfort turistov na koňoch.
  • Súčasťou projektu bude vytýčenie bezpečných trás, ich zameranie, mapovanie, spracovanie trasovej dokumentácie, vysporiadanie s majiteľmi pozemkov, vyznačenie v súlade s normami, doplnenie vlastného značenia, doplnenie drobnej infraštruktúry pre jazdeckú turistiku, vyhotovenie navigačnej aplikácie a spracovanie a tlač mapy a sprievodcu.

 

  Dokumenty na stiahnutie: