O nás

Parnterstvo Muránska planina - Čierny Hron

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron už od svojho vzniku v roku 2001 má spoločnú ideu, podporovať všeobecný trvalo udržateľný rozvoj územia v pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, zvyšovať kvalitu života občanov a spolupracovať na rôznych úrovniach života. Toto poslanie sa snažíme napĺňať pri rôznych spoločných aktivitách, zrealizovaných projektoch, realizácii vlastného grantového programu, kultúrnych podujatiach, budovaní náučných chodníkov a odpočívadiel, zviditeľňovaní a propagácii prírodných krás a šikovnosti našich ľudí z celého regiónu doma aj v zahraničí.

Naše verejno-súkromné partnerstvo vzniklo v roku 2001. Postupom času sa z neho vyvinulo partnerstvo, ktoré pôsobí na území dvoch mikroregiónov – Muránska planina a Čiernohronský mikroregión.

Sme občianskym združením, ktoré je spravované svojimi orgánmi a sú vytvorené v súlade s princípmi prístupu CLLD/LEADER, t.j. zastúpenie verejnej správy v riadiacich orgánoch je menšie ako 50%:

 • Valné zhromaždenie – 54 členov,
  • Rada Partnerstva – 9 členov
  • Revízna komisia – 3 členovia
 • verejný sektor je zastúpený 18 členmi: 14 – obcí, 1 – stredná škola, 1 – DDaDSS, 1 – ZŠ s MŠ, 1 – ZŠ
 • občiansky sektor je zastúpený 23 členmi: 6 – FO, 17 – MNO
 • súkromný sektor je zastúpený 13 členmi: 11 – podnikateľské subjekty, 2 – SHR

 

Na stiahnutie:

 Logo MPCH.png

Používame vlastné logo, v ktorom je znázornené typické hornaté územie charakteristické pre oblasť v pôsobnosti združenia. Ďalšie línie ťahajúce sa krajinou predstavujú vodné toky, cesty a železnice spájajúce územie. Náčrt chráneného kvetu vychádza z endemitu Lykovec muránsky s jediným výskytom na Muránskej planine, ktorý predstavuje význam ochrany prírody a odveké spojenie a súžitie s ľuďmi v území.

„Územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je miestom pre zdravý, kvalitný a zmysluplný život občanov, založený na vzájomnej spolupráci a úcte k histórii, tradíciám a prírode. Návštevníci prichádzajú spoznávať bohatú kultúrnu a prírodnú rozmanitosť regiónu a nachádzajú tu dostatočnú ponuku kvalitných produktov a služieb cestovného ruchu.“

,,Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron spája územia dvoch mikroregiónov – Mikroregión Muránska planina a Čiernohronský mikroregión. Leží v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okresoch Brezno, Rimavská Sobota a Revúca. Veľká časť nášho územia leží v Národnom parku Muránska planina a jeho ochrannom pásme a v druhej časti na naše územie zasahuje Chránená krajinná oblasť Poľana. Vzdialenosť medzi najvzdialenejšími obcami územia (Lom nad Rimavicou a Muránska Dlhá Lúka) je cca 68 km.

 • rozloha územia: 63 023 ha;
 • počet obyvateľov: 20 063; (k 31.12.2016)
 • hustota 33,42 obyvateľa / km2

 

V území sa nachádza 13 obcí a 1 mesto:

 • obec Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Michalová, Osrblie, Pohronská Polhora, Sihla, Valaská (všetky okres Brezno),
 • obec Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota (všetky okres Revúca),
 • mesto Tisovec (okres Rimavská Sobota).

Google maps


Zobraziť Muránska planina - Čierny Hron na väčšej mape