Videá

Obce

Sakrálne pamiatky

Príroda

Tradície

Podujatia

Regionálna značka

Novinky

Regionálny produkt Gemer-Malohont – 8.VÝZVA

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti sa predkladajú v termíne od 28.08. do 29.09.2023 8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT Značka Regionálny...

Aktualizácia príloh 6B

Dávame do pozornosti informáciu, že dňa 2.8.2023 nastala aktualizácia príloh 6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD Zmeny sa...

Aktualizácia výziev PRV

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron oznamuje, že došlo k Aktualizácii č.1 pre výzvy z Programu rozvoja vidieka:Touto Aktualizáciou č.1 MAS Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a...
Sledujte nás na Facebook