NOVINKY z Muránskej planiny a Čierneho Hrona

Oznámenie o zmene sídla MAS

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (do 19.07.2022 Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec), IČO: 378 909 72, zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo VVS/1‑900/90‑18335, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou, predsedkyňou občianskeho združenia týmto oznamuje, že s...

PPA zverejnila stanovisko k navýšeniu cien po verejnom obstarávaní

Verejný obstarávatelia, resp. v podobných prípadoch obstarávatelia nemusia robiť nové verejné obstarávanie, resp. obstarávanie, ale môžu aplikovať  postup uvedený vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom...

Vraciame sa k tradíciám – Trh regionálnych produktov 2022

História najstarších jarmokov na Slovensku siaha do obdobia 13. storočia. Usporadúvať ich mohli iba mestá, ktoré dostali právo vo výsadných listinách od vládnuceho panovníka. Bežné jarmoky boli vlastne trhy, na ktorých každý mohol predať alebo kúpiť všetko, čo potreboval k životu. Pulty stánkov sa...
Sledujte nás na Facebook