Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY

Oznam!!!

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že kancelária bude od 21.12.2020 do 8.1.2021 (vrátane) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. V prípade akýchkoľvek informácií Vám budeme k dispozícii na e-mailovej...

Aktualizácia: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron ako partner regionálneho značenia oznamuje, že Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 18.12.2020. Predložené...

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v...

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca grantov EHP a Nórska, vyhlásilo dňa 18.11.2020 otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt (č. LDI03) z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Cieľom tejto Výzvy je podpora budovania...

Oznámenie o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 11.11.2020 došlo k aktualizácii č. 02 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001. Predmetom aktualizácie č. 02  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to...

Aktualizácia výziev PRV

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 pre výzvy: Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č....

Oznámenie o aktualizácii Výzvy MAS_021/7.2/3

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_021/7.2/3. Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6...

Krásy MAS očami detí – 3.ročník

Po horúcich letných dňoch sa k nám pomaly vkráda jeseň so svojim chladným počasím. Okrem chladnejšieho počasia nám jeseň prináša začiatok školského roka a s ním aj našu tretiu výtvarnú súťaž "Krásy MAS očami detí", do ktorej sa môžu zapojiť predškoláci, žiaci I.stupňa základných škôl a I.stupňa...

3.ročník “MASka v objektíve”

Tak ako vo všetkých veciach aj pri fotografii sa často stane, že upadneme do stálych, zabehnutých koľají. Opakujeme námety a prístupy a možno sa aj začneme nudiť. Ale na tvorivej činnosti je krásne to, že sa stále môžeš zlepšovať, posúvať a učiť. Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron...

Ceny pre výhercov odovzdané

14. septembra 2020 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron odovzdalo ceny pre víťazov fotografickej súťaže. Fotografie sú vystavené v priestoroch Galérie MsKS v Tisovci, kde si zároveň môžete prezrieť fotografie od tisovského fotografa pána Slabeja. Otvorenie výstavy fotografií pána Milana...

PODUJATIA

Sledujte nás na Facebook