Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY

Aktualizácia výziev PRV

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 pre výzvy: Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením...

Oznámenie o aktualizácii Výzvy MAS_021/7.2/3

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_021/7.2/3. Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade...

Krásy MAS očami detí – 3.ročník

Po horúcich letných dňoch sa k nám pomaly vkráda jeseň so svojim chladným počasím. Okrem chladnejšieho počasia nám jeseň prináša začiatok školského roka a s ním aj našu tretiu výtvarnú súťaž "Krásy MAS očami detí", do ktorej sa môžu zapojiť predškoláci, žiaci I.stupňa...

3.ročník “MASka v objektíve”

Tak ako vo všetkých veciach aj pri fotografii sa často stane, že upadneme do stálych, zabehnutých koľají. Opakujeme námety a prístupy a možno sa aj začneme nudiť. Ale na tvorivej činnosti je krásne to, že sa stále môžeš zlepšovať, posúvať a učiť. Partnerstvo Muránska...

Ceny pre výhercov odovzdané

14. septembra 2020 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron odovzdalo ceny pre víťazov fotografickej súťaže. Fotografie sú vystavené v priestoroch Galérie MsKS v Tisovci, kde si zároveň môžete prezrieť fotografie od tisovského fotografa pána Slabeja. Otvorenie...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje výzvu č. MP-ČH 05/2050/OH 4 a 6 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev MAS na podopatrenia 4.2 a 6.4  Podopatrenia: 4.2. Podpora pre investície na spracovanie /...

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty

Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty Ukončenie výzvy: 15. októbra 2020 Vyčlenené finančné prostriedky: 100 000 EUR Výzva zahŕňa tri okruhy tém: projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto...

Ocenenie víťazov fotografickej súťaže “MASka v OBJEKTÍVE”

Srdečne Vás pozývame na ocenenie víťazov fotografickej súťaže "MASka v OBJEKTÍVE", ktoré sa bude konať počas výstavy fotografií Milana Slabeja "Krásy planiny" Kedy: 14. septembra 2020 o 16.00 hod. Kde: v Galérii MsKS, Tisovec    Na stiahnutie:  MASka v objektíve...

Pomôžeme obciam i podnikateľom sa rozvíjať – Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (ďalej len "Partnerstvo MPČH") vyhlasuje výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –...

Zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje VÝZVU Podpora na jeden projekt 10 000 eur - 50 000 eur. Možnosť podporiť napr.: budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a...

PODUJATIA

Sledujte nás na Facebook