NOVINKY

NOVÁ AKTUALIZÁCIA VÝZVY IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 23.01.2023 došlo k Aktualizácii č. 04 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001. Predmetom aktualizácie č. 04 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách...

Zachráňme čiernohronskú železnicu

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE A PODPORU ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE   Od incidentu v júni, kedy došlo k zasypaniu koľajníc na trati Čiernohronskej železnice v smere na Dobroč, ubehlo polroka... a ľudia okolo ČHŽ sa ocitli v situácii, kedy bojujú o samotnú existenciu celej dráhy. Spočiatku šlo o spor...
Sledujte nás na Facebook