Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY

Štátny tajomník Fecko: Čerpanie pomoci sťažuje veľká byrokracia

Turá Lúka, Brezová pod Bradlom, 7. júl 2020 – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Fecko absolvoval pracovný výjazd na Myjave. S členmi Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republiky (NS MAS SR) hovoril...

Členovia MAS sa opäť stretli

Napriek zložitej situácii v realizácii programu CLLD na Slovensku sa aktívni členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron pod dlhšom čase opätovne stretli na svojom Valnom zhromaždení. Situácia v tomto roku nás donútila posunúť stretnutie členov MAS až na letné...

II. ročník fotografickej súťaže „MASka v objektíve“ vyhodnotený

Nezáleží na tom na čo sa pozeráš, ale na tom čo vidíš. – Henry David Thoreau   Po druhý krát sa nám úspešne podarilo zrealizovať fotografickú súťaž „MASka v objektíve“, do ktorej sa v tomto ročníku zapojilo 17 fotografov a spolu poslali 57 fotografií. Niektoré z...

Pomôžte nám zlepšiť európsky vidiek

Pomôžte nám zlepšiť politiku regionálneho rozvoja doma i v celej Únii Národná sieť  MAS SR spolu s európskou sieťou REDR/ELARD pripravili dotazník, ktorého cieľom je získať prehľad o vašom pohľade na budúcnosť európskych vidieckych oblastí. Dotazník je v slovenčine a...

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Už od roku 2004 Baumit spoločne s Centrom pre filantropiu n.o. sa zamýšľajú, ako v rámci konceptu firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty. V roku 2016 založili Nadačný fond Baumit, v rámci ktorého naďalej podporujú aktivity zamerané na všeobecne...

Stretnutie k výzve IROP 5.1.1

Nové termíny informačného stretnutie k výzve IROP 5.1.1!!!  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci...

Čertovou dolinou bezpečnejšie

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron, za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Gemer, pripravilo projekt na rekonštrukciu Náučného chodníka Jakuba Surovca, ktorý vedie priamo tiesňavou potoka Furmanec, k.ú.Tisovec. V súčasnosti je...

Výzva na zmiernenie dopadov koronakrízy

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol zrušiť „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja,...

MASka v objektíve – predĺženie uzávierky súťaže

!!!Predĺženie súťaže do 31. mája 2020 23:59 hod.!!! (ostatné podmienky súťaže zostávajú nezmenené) Využite príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... Partnerstvo...

Vicepremiérka ubezpečuje MAS, že realokácie sa ich nebudú týkať

Dňa 27. apríla 2020 bol Národnej sieti MAS SR doručený list od podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorom jej predsedu ubezpečila, že spomínané alokácie, o ktorých sa dnes hovorí v súvislosti s korona krízou,  "sa v tejto...

PODUJATIA

Sledujte nás na Facebook