NOVINKY z Muránskej planiny a Čierneho Hrona

Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 16.9.2022 už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17.9 do 31.10.2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších...

MASky z BB kraja boli exkurzii na Morave

Pod záštitou Vidieckeho partnerstva BB kraja sa na pozvanie MAS Moravská cesta v dňoch 5.- 8.9.2022 uskutočnila odborná exkurzia na Moravu pre členov miestnych akčných skupín (MAS) z banskobystrického kraja. Exkurzie sa zúčastnilo 50 zástupcov 8 MAS (MAS Cerovina, MAS Hontiansko-Novohradské...

Zatváranie Bánoša – Tradičná chuť jesene

Farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci, producenti tradičných regionálnych výrobkov a jedál z Banskobystrického kraja sa môžu prihlásiť na Zatváranie Bánoša - Tradičná  chuť jesene, ktoré sa uskutoční 15.10.2022 najneskôr do 1. 10. 2022, a to vyplnením prihlášky na tomto...
Sledujte nás na Facebook