Videá

Obce

Sakrálne pamiatky

Príroda

Tradície

Podujatia

Regionálna značka

Novinky

Tlačová správa z konferencie NS MAS SR

Miestnym akčným skupinám na Slovensku hrozí, že budú vracať financie Hlavným problémom, ktorý rezonoval na celoslovenskej konferencii venovanej podpore rozvoja vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS), je reálne riziko, že MAS budú vracať alikvotnú časť financií vynaložených na svoj...

Obce môžu získať finančné prostriedky na terénne a ambulantné služby

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie...

VI. ročník „MASka v objektíve“ je spustená pre všetkých nadšencov fotografovania

Fotografickú súťaž „MASka v objektíve“ Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje opäť pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov. Využite tak príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne...
Sledujte nás na Facebook