Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY

Veľkonočné prianie

      Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou, nech rozozvučia naše hory i údolia, nech šíria ich zvuk nádhernou prírodou. Nech Vám zaželajú i v menej našej MASky tie najkrajšie veľkonočné sviatky. Praje kolektív MAS

Fond na spravodlivú transformáciu – zber projektových zámerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú...

MAS majú obavy z animačných aktivít. Pri kontrole projektov dominuje byrokracia

Miestne akčne skupiny na Slovensku majú možnosť čerpať finančné prostriedky na tzv. Animačné aktivity. „Majú pomôcť pri organizovaní rôznych aktivít v územiach. Ich cieľom  je sprostredkovať informácie o MAS a ich význame pri implementácii programu LEADER pre obyvateľov, návštevníkov a aj pre...

Participácia a odpadové hospodárstvo

Prinášame Vám vzdelávací online cyklus pre samosprávy s názvom  "Na občanoch záleží "   Prezentujú: Zástupca mesta Partizánske a Branislav Moňok, o.z. Priatelia Zeme - SPZ Podujatie moderuje :  Tomáš Jacko   Na jednotlivé bloky sa môžete registrovať na tomto linku:...

Podporný dokument pre určenie rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument pre účely...

Oznámenie o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 08.02.2021 došlo k aktualizácii č. 03 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001. Predmetom aktualizácie č. 03 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách...

Podpora rozvoja podnikania MSP v Banskobystrickom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  podporu rozvoja podnikania...

Bezpečný prechod Čertovou dolinou

Turisticky veľmi príťažlivá lokalita pre svoj zaujímavý krasový reliéf, nazývaná malý slovenský raj, sa nachádza v Národnom parku Muránska planina Čertova dolina. Práve Čertova dolina toho ponúka oveľa viac ako si myslíte. Okrem prírodných krás ukrýva aj zbojnícke poklady. V hlbokej kaňonovej...

Oznam!!!

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že kancelária bude od 21.12.2020 do 8.1.2021 (vrátane) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. V prípade akýchkoľvek informácií Vám budeme k dispozícii na e-mailovej...

Aktualizácia: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron ako partner regionálneho značenia oznamuje, že Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 18.12.2020. Predložené...

PODUJATIA

Sledujte nás na Facebook