Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY

Podporný dokument pre určenie rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument pre účely...

Oznámenie o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 08.02.2021 došlo k aktualizácii č. 03 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001. Predmetom aktualizácie č. 03 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách...

Podpora rozvoja podnikania MSP v Banskobystrickom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  podporu rozvoja podnikania...

Bezpečný prechod Čertovou dolinou

Turisticky veľmi príťažlivá lokalita pre svoj zaujímavý krasový reliéf, nazývaná malý slovenský raj, sa nachádza v Národnom parku Muránska planina Čertova dolina. Práve Čertova dolina toho ponúka oveľa viac ako si myslíte. Okrem prírodných krás ukrýva aj zbojnícke poklady. V hlbokej kaňonovej...

Oznam!!!

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje, že kancelária bude od 21.12.2020 do 8.1.2021 (vrátane) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. V prípade akýchkoľvek informácií Vám budeme k dispozícii na e-mailovej...

Aktualizácia: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron ako partner regionálneho značenia oznamuje, že Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 18.12.2020. Predložené...

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v...

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca grantov EHP a Nórska, vyhlásilo dňa 18.11.2020 otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt (č. LDI03) z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Cieľom tejto Výzvy je podpora budovania...

Oznámenie o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron oznamuje oprávneným žiadateľom, že ku dňu 11.11.2020 došlo k aktualizácii č. 02 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001. Predmetom aktualizácie č. 02  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to...

Aktualizácia výziev PRV

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 pre výzvy: Touto aktualizáciou č. 1 MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č....

PODUJATIA

Sledujte nás na Facebook