Sme verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 
a v súčasnosti pôsobí na princípoch programu
LEADER
ako 
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

 

 

NOVINKY z Muránskej planiny a Čierneho Hrona

13. ročník – Grantový program Partnerstva MP-ČH

Po ročnej pauze sa Partnerstvu Muránska Planina - Čierny Hron podarilo opäť vyhlásiť výzvu, ktorou pomôže k rozvoju a zatraktívneniu územia. V roku 2021 vyčlenilo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (ďalej len "Partnerstvo MP-ČH") na túto grantovú výzvu 10 000 EUR. Jej cieľom je posilniť...

Výzva Iniciatívy pre rozvoj slovenského vidieka

Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka, žiaľ po ôsmich rokoch opätovne musí osloviť Vládu SR a príslušné rezorty s výzvou na zachovanie podpory rozvoja vidieka na Slovensku. Konštatujeme, že postoj našich volených zástupcov a riadiacich orgánov ku komplexnej podpore rozvoja vidieka sa každým...

Uchádzačom o značku kvality regionálny produkt Horehronie zostáva posledný mesiac na podanie žiadosti

Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región Horehronie, ktorá je koordinátorom regionálnej značky na Horehroní, spustila v marci v poradí už 3. výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky kvality „Regionálny produkt HOREHRONIE“. Možnosť uchádzať sa o ňu majú regionálni...

PODUJATIA v území

Sledujte nás na Facebook