Projekt č.: 1/2010

Žiadateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka

Názov projektu: Web stránka obce

Anotácia projektu: Našim cieľom je vytvoriť stránku obce, ktorá by prezentovala našu obec, všetky jej aktivity, prezentácie mikroregiónu Muránska planina, bude prezentovať aj naše Partnerstvo a všetky aktivity v rámci neho. Stránku bude nami možné kedykoľvek upravovať, dopĺňať a meniť v prospech jej zlepšenia, za čo už žiadne poplatky do budúcna nebudú.  Sme presvedčení, že jej vzhľad ako aj obsah  web stránky našej obce napomôže pri zviditeľnení obce, mikroregiónu Muránska planina ako aj spoločného Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.

Schválená výška finančného príspevku500,00 EUR.