Projekt č.: 2/2010

Žiadateľ: Obec Čierny Balog

Názov projektu: Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa

Anotácia projektu: Našou snahou je osadiť pri ceste komplex prvkov drobnej doplnkovej infraštruktúry, ktoré by komplementárne a účelne doplnili oddychovú zónu. Našim cieľom je pri ceste osadiť drevenú hojdačku a drevenú šmýkačku, ktoré by slúžili hlavne pre deti a mladých. Hojdačka by bola umiestnená na priestranstve pri studničke a drevená šmýkačka neďaleko hojdačky, oproti lavičiek pri ceste. Vzhľadom na vysokú návštevnosť oddychovej zóny vznikla potreba osadiť pri ceste aj drevené odpadkové koše, ktoré taktiež rieši predkladaný projekt. Všetky predmetné výrobky z dreva budú vyrobené miestnym remeselníkom.

Schválená výška finančného príspevku: 500,00 EUR.