Projekt č.: 3/2010

Žiadateľ: OZ Zbojská

Názov projektu: Propagácia náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

Anotácia projektu: Projektom bude zabezpečené vytvorenie slovenských, anglických, maďarských a ruských propagačných materiálov a ich tlač. Propagačné materiály budú prezentovať  už vybudovaný náučný chodník  na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP Muránska Planina.  Chodník je vybudovaný ako zážitkový edukačný chodník so zameraním na spoznanie prostredia ktorým prechádza. Chodník je súčasťou  aktivít cestovného  ruchu  v sedle  Zbojská a plánujeme  ním každoročne otvárať turistickú sezónu v Mikroregióne a v Národnom parku Muránska Planina.

Schválená výška finančného príspevku: 360,00 EUR.

Nakoľko lokalitu Zbojská a tiež región Muránska Planina a Čierny Hron navštevuje mnoho zahraničných návštevníkov z praxe vyplynulo, že je potrebné vybudované informačné panely preložiť aj do cudzích jazykov. Z toho dôvodu OZ Zbojská, o.z.  vypracovalo projekt propagácie „Náučného chodníka zbojníka Jakuba Surovca“, v rámci ktorého bol vytvorený propagačný materiál v anglickom, ruskom a v nemeckom jazyku a to preklad 7 ks panelov, ktoré sú umiestnené na trase chodníka. V rámci tohto projektu bola zabezpečená aj tlač anglických a ruských propagačných materiálov v počte 500 ks.Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z grantu „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron vo výške 360 € od Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron  a dofinancovaný z vlastných finančných prostriedkov vo výške 140 €.