Projekt č.: 4/2010

Žiadateľ: OZ Marekov Dvor

Názov projektu: Posedenie na Bániku

Anotácia projektu: Miestna časť obce Sedmák – Bánik, kde plánujeme realizáciu projektu, poskytuje nádherný výhľad na celú lokalitu Vrchov, oblasti Poľany a hrebeňa Nízkych Tatier. Táto miestna časť sa nachádza v blízkosti zariadenia Marekov Dvor, ktoré patrí ku hlavným subjektom cestovného ruchu v obci. Vzhľadom na to, že cez lokalitu Vrchy prechádza množstvo turistických ako aj cykloturistických trás je našim prvotným cieľom osadiť na predmetnom vyhliadkovom mieste pre turistov lavičky, stôl a smetný kôš kde budú mať turisti príležitosť na zastávku a oddych. Zároveň chceme osadiť na tomto mieste informačnú tabuľu, ktorá bude poskytovať informácie o službách cestovného ruchu v obci, lokalite Vrchy ako aj informácie o mikroregióne Muránska planina – Čierny Hron.

Schválená výška finančného príspevku: 500,00 EUR.