Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť

Takto sa volá projekt, ktorý sme vo VYDRE spolu s dobrovoľníkmi počas leta a jesene uskutočnili s finančnou podporou z grantového programu „Naštartujme s partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP – ČH.“