Projekt č.: 6/2010

Žiadateľ: Janka Rončáková

Názov projektu: DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Anotácia projektu: Lokalita Dielik sa nachádza v ochrannom pásme NP Muránska planina a je veľmi navštevovaná. Prístrešok, ktorý rieši predkladaný projekt, sa nachádza na najvyššom bode cestnej komunikácie. Je tu zaznamenaný zvýšený počet motoristov, ale predovšetkým cykloturistov, ktorí toto miesto využívajú predovšetkým na oddych. Zároveň na druhej strane komunikácie sa nachádza pomník SNP. Cieľom projektu je stavba nového prístrešku pre turistov na mieste pôvodného, značne schátralého. Existujúci prístrešok bude nahradený novým v zmysle technickej dokumentácie, predovšetkým za pomoci ochotných ľudí a organizácií.

Schválená výška finančného príspevku: 489,00 EUR.

DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Projekt, realizovaný vďaka grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP – ČH“ a spolufinancovaný z Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.

Cieľom tohto projektu bola stavba nového prístrešku pre turistov v lokalite Tisovec – Dielik. Projekt bol realizovaných v priebehu mesiacov október a november 2010.

Prístrešok sa podarilo postaviť predovšetkým a vďaka finančnej podpore Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron, ale aj mnohých ochotných ľudí a za podpory niekoľkých organizácií. Výsledkom tohto úsilia všetkých zainteresovaných sme prispeli k zatraktívneniu tejto oblasti a taktiež k spríjemneniu oddychu širokej verejnosti v krásnom kúte Národného parku Muránska planina. Dúfame, že miesto bude príjemným spestrením na potulkách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a čiastočne prispeje k  zviditeľneniu nášho región.

Jana Rončáková