Projekt č.: 7/2010

Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová

Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov

Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného ruchu, prostredníctvom zriadenia web stránky s príslušným názvom. V záujme žiadateľa je zverejniť ponuku svojich služieb a zároveň poukázať na atraktívnosti územia Partnerstva Muránska planina a Čierny Hron. Projekt bude všeobecne prospešný vzhľadom na to, že žijeme v dobe, kde sa informácie najrýchlejšie šíria prostredníctvom internetu. Vytvorenie novej stránky s obsahom služieb, poskytovaných členom PMPCH výrazne zviditeľní a spropaguje partnerstvo aj územie.

Schválená výška finančného príspevku: 450,00 EUR.