Mesto Tisovec sa stane počas troch dní 1 – 3. júna 2018 centrom mladých divadelníkov. Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla mladých sa predstaví dvanásť divadelných súborov s jedenástimi inscenáciami.

Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia MK SR a hlavným organizátorom Gemersko-malohonstké osvetové z Riamvskej Soboty, ktorého zriadovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú Mestské kultúrne stredisko v Tisovci, Občianske združenie TISART.  FEDIM TISOVEC 2018 z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia.