OZ Zdar, Klub dôchodcov – denné centrum Rimavská Píla pozýva deti, mládež a rodičov na MDD, ktoré sa uskutoční 1. júna 2019 v areáli Komunitného centra.