VII. ročník zrazu speleopotápačov v Tisovci, 13.10.2018.