Lesy SR, štátny podnik Vás srdečne pozývajú na „XVIII. Deň stromu“, ktorý sa uskutoční dňa 13. júla v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.