Obec Valaská Vás pozýva na vernisáž dvojvýstavy „Genius loci“, ktorá sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry vo Valaskej 14. decembra 2018 o 16.30 hod.