Obec Michalová v spolupráci so ZO JDS Vás srdečne pozýva na „Vianočný stolnotenisový turnaj“, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2018 so začiatkom o 15.00 hod. na Obecnom úrade v Michalovej.