Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Vás srdečne pozývajú na „XVII. Deň stromu“, ktoré sa uskutoční dňa 14. júla 2018