Evanjelický a.v. cirkevný zbor Rimavská Píla Vás srdečne pozýva na „Adventný koncert“, ktorý sa uskutoční dňa 16. decembra 2018 v Evanjelickom kostole na Rimavskej Píle.