Mesto Tisovec, MO Matice Slovenskej Tisovec, MAS Malohont Vás srdečne pozývajú

na vernisáž výstavy „Gotická cesta Malohontom“

Otvorenie výstavy prebehne 17. septembra 2019 o 16:00 hod v hudobnom salóniku MsKS

Výstava bude otvorená počas pracovnej doby Mestskej knižnice A. H. Škultétyho do 9. októbra 2019