Výbor miestnej časti Rimavská Píla Vás srdečne pozýva na „Deň Rimavskej Píly“, ktorý sa uskutoční dňa 18. augusta so začiatkom o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku.