Obec Michalová v spolupráci s MO MS organizuje „Tvorivé dielne“ – nie len pre deti…..

Kedy  –  Od 02.07.2018 – 14.07.2018 o 17.00 hod 

Kde    –  V zasadačke Obecného úradu  (Dom služieb na poschodí. )

Tvorivé dielne sú zamerané na servítkovú techniku. Materiál je zabezpečený . Vy si prineste len chuť tvoriť , kopec fantázie a dobrú náladu …