Obec Valaská Vás srdečne pozývajú na „Fašiangy“, ktoré sa uskutočnia 2. marca 2019