Vážení priaznivci športu,

starostka obce a komisia kultúry, športu , mládeže a vzdelávania v Michalovej Vás srdečne pozývajú na VI. ROČNÍK JARNÉHO LESNÉHO BEHU V MICHALOVEJ“ , ktoré sa uskutoční dňa 2. júna 2018.
Všetky podrobné informácie sa dočítate v pozvánke „VI. ročník JARNÉHO LESNÉHO BEHU v Michalovej“.

Radi Vám dávame do pozornosti aj sprievodné podujatie „PRETEKY LEZÚŇOV„, ktorí štartujú o 10.00 a 11. 30 h pri Luštiarni.