Mesto Tisovec, obce Pohorelá, Závadka nad Hronom Vás pozývajú Clementisove dni, ktoré sa uskutočnia 20. a 21. septembra

Program:

20. september 2019, piatok

16:00 – prijatie hostí primátorkou mesta Tisovec, Obradná sieň Mestského úradu v Tisovci

17:00 – koncert venovaný obetiam represálií 50. rokov, Evanjelický kostol Tisovec

21. september 2019, sobota

8:00 – 15:30 – 38. ročník dialkového turistického prechodu Clementisovou cestou

16:00 – Pietny akt pri pomníku Dr.Vladimíra Clementisa pred ZŠ Tisovec