Obec Valaská vás srdečne pozýva na vystúpenie Mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2018 so zaťčiatkom o 16.00 hod. v Kultúrnom dome.