Klub poézie pri obecnej knižnici A. A. Baníka Vás srdečne pozýva na generačné „Stretnutie  s poéziou“, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2018 o16.00 hod. v obecnej knižnici.