Slovenský zväz chovateľov ZO Tisovec Vás pozýva na „XII. propagačnú výstavu drobných zvierat“, ktorá sa uskutoční v dňoch  21.-23.septembra 2018.
Pre verejnosť :

22.9.- 8:00 – 18:00

23.9.- 8:00 – 12:00