JDS – Okresná organizácia Brezno a Obec Michalová v zastúpení starostkou obce Ing. Teréziou Tisovčíkovou Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie pod názvom „Seniori recitujú“ – 4. ročník OKRESNEJ PREHLIADKY V PREDNESE POÉZIE,PRÓZY A VLASTNEJ TVORBY.