Klub poézii pri miesntej knižnici vo Valaskej Vás srdečne pozývajú na „Stretnutie s poéziou“ vo štvrtok 21.marca 2019 o 16.00 hod v priestoroch výstavnej siene OcÚ.