Obec Hronec a Komisia kulutúry, školstva a Komisia pre šport a mládež pri Obecnom zastupiteľstve Vás srdečne pozývajú na tradičnú súťaž „O najchutnejší Jánsky guľáš“, ktorý sa usutoční dňa 23. juna 2018 od 14:00 hod.