Starostka obce Michalová a komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania Vás srdečne pozývajú na podujatie pre všetky mamičky a detičky pri príležitostí sviatkov „Dňa matiek a Dňa detí“, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2018 o 16 hod.