Obec Pohronská Polhora v zastúpení starostom obce Ing. Dušanom Nepšinským Vás srdečne pozýva na podujatie „Michalské hody“, ktoré sa budú konať  27. až 29. septembra 2019 (piatok -nedeľa).

Okrem tradičných vystúpení folklórnych súborov a sobotňajšieho jarmoku sa môžete tešiť na jubilejný XX. ročník vystúpenia heligonkárov a sprievodné podujatia.

Tešíme sa na Vašu účasť.