Spoločenstvo EXZU (Otvorená skupina Absolventov, bývalých žiakov a priateľov Výtvárneho odboru ZUŚ – Valaská) Vás pozývajú na vernisáž výstavy ArtStretnutia II., ktorá sa koná v piatok 27.9.2019 o 17:00 hod vo Výstavnej sieni Domu kultúry vo Valaskej.