Spevokol ,,Singing Saints“ zo Saint Paul Lutheran High School z USA vystúpi na koncerte v pondelok, 28. mája 2018 o 19.00 hod. v Evanjelickom kostole v Tisovci. 

Spevokol pozostáva z 36 študentov z pôvodne 60-členného spevokolu a zaspievajú diela od autorov Rheinberger, J.S. Bach, Stopford, William Billings, Alice Parker, Paul Manz, Bartholomew, Berger a ďalších. Oceňovaný spevokol je pod vedením dirigentky Dr. Jerrode Baker Marsh.
Vstup je voľný, ale dobrovoľné príspevky na  podporu pri uhradzovaní výdavkov na turné sú vítané.
Spevokol bude tiež vystupovať v sobotu, 26. mája o 19.00 v Žiline, vo štvrtok 31. mája o 11.00 v Bratislave, a potom vo štvrtok večer o 19.00 v Modre-Kráľovej.