Slovenský zväz protifašistických bojovníkov TO KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci Vás srdečne pozývajú na „74. výročia SNP“, ktoré sa uskutočnia dňa 28. augusta a 3. septembra.