Turistický oddiel KOS Rimavská Dolina, Oddelenie kultúry a športu a Komisia podnikateľská a cestovného ruchu, Vás srdečne pozývajú na „Zapálenie Vatry SNP na Obadovom očku“ dňa 28. augusta o 19:30 hod.