Srdečne vás všetkých pozývame na krst CD nosiča „Codex Taxoviensis C2 – renesancia tisovských rozprávok“, ktorý sa uskutoční dňa 3. júna 2019 o 16:00 hodine v Sobášnej sieni mesta Tisovec.

Krst CD bude uskutočnený v rámci spomienky na Ľudovíta Vansu, zberateľa ľudových piesní,  ktorej organizátorom je MO Matice slovenskej pod vedením Mgr. Moniky Koncošovej, v spolupráci s detským folklórnym súborom Čížiček a Základnou umeleckou školou v Tisovci.