Obec Valaská a Občianskej združenie Valašťania Vás srdečne pozývajú na 3. ročník slovenského pohára

„Krnohy Valaská“

  • podujatie sa uskutoční 8. februára 2020
  • o občerstvenie a muziku je postarané