Základná umelecká škola Vás srdečne pozývajú na „Koncert tanečného odboru“, ktorý sa uskutoční 31. januára 2019 o 16.30 hod.