Základná umelecká škola Vás srdečne pozývajú na “Koncert tanečného odboru”, ktorý sa uskutoční 31. januára 2019 o 16.30 hod.