Starostka obce Michalová a komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania v Michalovej a DHZ Michalová  Vás srdečne pozývajú na podujatie pre všetky mamičky,detičky oteckov, starých rodičov pri príležitosti sviatkov Dňa matiek, Dňa detí a Dňa otcov.

Podujatie sa koná:  ihrisko za Uličkou – dňa 31.mája /piatok / 2019  o 16.00 hod

Pre všetkých je pripravené občerstvenie a malé darčeky.