Reštaurácia S.E.M.d v spolupráci s Obecným úradom Vás srdečne pozývajú na „Fašiangovú  zábavu“, ktorá sa uskutoční dňa 05. marca 2019 (utorok)   od 19:00 hod. v Reštaurácii S.E.M.d. Do tanca hrajú Peter a Marek. Basu pochováme s FS Jabloň.

Účasť v maskách je vítaná.