Uctime si spoločne ducha našich predkov pri 3. ročníku podujatia

Program:
Kaplnka sv. Juraja, Zbojská:
Svätá omša a požehnanie statku , tradičné úkony spojené s vyháňaním statku, miešanie oviec a pod.

Salaš Zbojská, Halaš
Janoštinovci – rozprávanie o zvykoch na Orave a piesne
Štefánikovci – rozprávanie o zvykoch Luky po Makytou a piesne
ZAF- Pohronci – rozprávanie a piesne Priechod
FS Heľpan a chlopi – rozprávanie a piesne s tancom
Marian Čupka
Valaské súťaže pre deti

Sprievodný program s Marekom Poliakom
Remeselné trhy
Animácie v nadväznopsti na valaskú kultúru
Jazda na koníkoch

Výborná kuchyňa zo Salaša Zbojská s valaskými špecialitami.